Narratio

Vad är KBT?

KBT är en modern psykoterapiform som utvecklats sedan 1970 talet och har utvecklats från inlärningsteori och kognitiv teori. KBT har bra evidensvärde (forskningsstöd) för många psykiska besvär främst ångest och depression, se SBU rapporter. KBT siktar in sig på samspelet mellan tankar (bilder, drömmar, föreställningar), känslor (såväl starka och snabbt kommande känslor, och mer bakomliggande känslor) och beteenden som påverkar varandra.

Vi har utvecklat individuella tanke och yttre beteendemönster utifrån våra erfarenheter av livet. Genom interaktioner och kommunikation med omgivningen, har vi utvecklat våra individuella mönster att hantera omgivningen och livet på.

Man kan därför säga att ett tanke och beteendemönster som fungerar dåligt idag, fungerade bra när det utvecklades en gång i tiden. I den kultur och idet utvecklingsstadie individen var i då.

Ibland kan det vara effektivt att gå tillbaka och se vad som hände och på vilket sätt det hela är begripligt. Men vad som är absolut nödvändigt är att utveckla nya mer effektiva sätt att tänka och bete sig i den verklighet som man befinner sig i idag.

KBT handlar om att utifrån dagens situation förändra tanke- och beteendemönster till ett mer effektivt sätt att hantera klientens liv, och uppnå bättre psykisk hälsa och livskvalitét.