Narratio

Ångest

Ångest är intimt ihopkopplad med rädsla. Ångesten sätter en människas organism i beredskapsläge mot fara och kroppen reagerar kraftigt med hjälp av det sk sympatiska nervsystemet, vilket kan kännas mycket obehagligt.

Man kan få ångest i alla möjliga sammanhang och det är vanligt. Alla människor har känt ångest i sitt liv. Ångest resulterar ofta i olika beteendemönster (sk säkerhetsbeteenden) som har som funktion att minska ångestpåslaget vilket ofta fungerar i stunden, men kan ha negativa följder på sikt.

De olika ångestsjukdomar som jag behandlar är; Specifik fobi, agorafobi med eller utan panikångest, panikångest, social fobi, tvångssyndrom (OCD), hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och generaliserad ångest (GAD).