Narratio

Depression

Depression ses som en av våra vanligaste folksjukdomar. Upptill 50% av landets kvinnor och 25 % av landets män blir någon gång under livet deprimerade. Vanliga symtom är trötthet, orkeslöshet, låg energi. Man drar sig ofta tillbaka från sitt normala sociala liv, utvecklar ett negativt tänkande om sig själv, andra och livet i stort. Ibland kan sömnbehovet öka ibland minska.  Samma med aptiten.

KBT har en gedigen vetenskaplig grund att stå på vad gäller depressionsbehandling.  SBU anger att KBT har samma effektivitet som antidepressiv medicin (SSRI) när det gäller lätta och medelsvåra depressioner.

Vanliga metoder är beteendeaktivering, kognitiva metoder för att upptäcka och hantera automatiska negativa tankar, och metoder för att arbeta med den perception (varseblivning) som ofta har en negativ prägel hos deprimerade människor.