Narratio

Smärta

Inom KBT har ACT (acceptance and commitment therapy)  i studier visat sig effektivt att få personer med kronisk smärta att genom beteendeförändringar få ett bättre liv och högre livskvalitét. Smärtan finns ofta kvar, men man har lärt sig att förhålla sig annorlunda till den. Vi analyserar hur smärtan påverkar klientens liv och vad klienten gör för att slippa/minska smärta och hur detta påverkar livet i stort.