Narratio

Sömnproblem

Sömnproblem kan se ut på många olika sätt. Man har antingen svårt att somna eller tvärtom. Man somnar bra men vaknar under natten och har svårt att  somna om. Det kan ingå sömnproblem i många andra tillstånd, t ex stress, depression, tinnitus bland annat.

I sömnbehandling arbetar vi med beteendemetoder som bland annat stimuluskontroll och sömnrestriktion för att uppnå en stabil sömn utan mediciner.