Narratio

Stresshantering

Stressreaktioner kan liknas vid ångest och rädsla, men i mindre grad och mer utdraget förlopp.

Vi gör noggranna beteendeanalyser som ska utreda vilka beteenden som som har lett fram till stresstillståndet och startat stressreaktioner samt vilka beteenden som vidmakthåller stressnivån.

Vi arbetar också med mindfulnessmetoder för att bli bättre på att tillämpa medveten närvaro. En metod att minska stress genom dels meditation och dels genom att träna upp sin förmåga att observera och beskriva det som man upplever i stunden.