Narratio

Verksamhet

Narratio AB startades 2000 som enskild firma och omvandlades 2004 till aktiebolag.

Narratio AB verkar inom tjänste- och servicesektorn med specialitet kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi för privatpersoner anställda och försäkringstagare.

Företaget erbjuder också handledning, utbildning och konsultationer.

Företaget har ramavtal om handledning med VG-region och Gryning AB

Företaget har ramavtal om personalvård med Hälsan och Arbetslivet, och Gryning AB

 

Se menyn till vänster för mer information.