Narratio

Handledning

Jag åtar mig handledningsuppdrag inom offentlig verksamhet och även för privat näringsliv. Enskilt och i grupp. Jag har även öppna grupper för personal med sk steg-1 utbildning som önskar handledning.

Handledning kan handla om att vägleda personal inom vården om metodutveckling och fortsatt utveckling av deras arbetssätt gentemot patient. Handledning handlar också ofta om att analysera personalens egna beteendemönster, som kan utvecklas till ett mer effektivt förhållningssätt gentemot patienter.

Företaget har sedan 2012 ramavtal om handledning med Gryning AB.
Företaget har från april 2014 ramavtal med Västra Götalandsregionen om handledning för personal.